Interdyscyplinarne koło naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej

divider
Zmień język
separator

Leczenie zaburzeń autystycznych – Terapia „holding”

Leczenie zaburzeń autystycznych – Terapia „holding”

/ 0 Komentarzy /

Terapia „holding” (ang. przytulanie, trzymanie) to metoda wymuszonego kontaktu, którą mogą stosować rodzice dziecka. Polega na przytulaniu dziecka nawet wbrew jego woli, często przy oporze, a jej celem jest budowanie lub przywrócenie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicem a dzieckiem. Metoda opcji Barry’ego i Suzy Kaufmanów, często kojarzona z holdingiem, opiera się na całkowitej akceptacji dziecka, swoistym podążaniu za nim i wchodzeniu w jego świat. Postępowanie terapeutyczne polega przede wszystkim na naśladowaniu zachowań dziecka, co pozwala na wzbudzenie zainteresowania dziecka otoczeniem, na odkrywanie jego potrzeb i zainteresowań, pokazywanie świata zewnętrznego, również na budowanie poczucia bezpieczeństwa.

Autorką powyższej terapii jest Martha Welch- amerykańska badaczka. W Polsce owa metoda zaistniała dzięki działalności naukowej prof. H. Jaklewicz i staraniom fundacji „Synapsis”.

Leczenie zaburzeń autystycznych – Terapia „holding”

Welch wyróżniła 3 fazy w trakcie sesji terapeutycznej:

  • Konfrontacja
  • Odrzucenie
  • Rozwiązanie

Podczas całej sesji dziecko trzymane jest przez matkę na kolanach twarzą w twarz; bardzo ważne jest utrzymywanie stałego kontaktu wzrokowego (np. przez skierowywanie dłońmi twarzy dziecka). W sesji może brać udział ojciec lub inna bliska osoba z grona rodziny, która obejmując matkę, dostarcza jej istotnego wsparcia emocjonalnego.
Na początku fazy konfrontacji matka przyjmuje pozycję, w której będzie najbliżej dziecka. Kobieta musi panować nad aktywnością ruchową dziecka przytrzymując je. Fundamentalnym elementem drugiej fazy jest nawiązywanie bliskich relacji interpersonalnych typu „matka-dziecko” min.: utrzymywanie kontaktu wzrokowego i bliskiego kontaktu fizycznego, co powoduje wzrost oporu u dziecka. Faza odrzucenia przejawia się gwałtownymi próbami ucieczki przed obejmowaniem poprzez kopanie, plucie, wywijanie się, płacz, uderzanie głową. Najważniejszym momentem fazy odrzucenia jest wyrażenie przez matkę i dziecko najgłębszego żalu, pretensji, niepokojów, które stanowią katharsis prowadzące do fazy rozwiązania. Negatywne emocje ustępują miejsca bardzo intensywnej bliskości fizycznej i werbalnej. Welch zwraca uwagę na biochemiczne mechanizmy leżące u podstaw tej przemiany. W czasie walki fizycznej, podczas fazy odrzucenia, uwalniane są adrenalina i noradrenalina, natomiast podczas ostatniej fazy – endorfiny. U zdrowego dziecka endorfiny obniżają poczucie lęku i są uwalniane, kiedy dziecko nawiąże bezpieczny, fizyczny kontakt z matką.
Warunkiem skuteczności „holdingu” wg Jaklewicz jest niedopuszczenie do przerwania kontaktu podczas sesji i doprowadzenie dziecka do pełnego odprężenia. Jirina Prekop (czeska psycholog) uważa, że siła okazywana przez matkę ma podstawowe znaczenie w przełamywaniu bardzo znaczącej u dzieci autystycznych potrzeby omnipotencji, czyli przekonaniu jednostki do istnienia.

Terapia „holding” jest metodą różnie ocenianą zarówno przez rodziców jak i terapeutów. Kontrowersje wzbudza fakt używania przemocy fizycznej wobec dziecka. Temple Grandin (doktor zootechniki, profesor na Colorado State University, autorka bestsellerów, jako wysokofunkcjonująca osoba z autyzmem, jest zaangażowana w popularyzację wiedzy o tym zaburzeniu), poddając krytyce oparty na przemocy charakter terapii stwierdza, że pozytywne rezultaty mogą być osiągnięte przez bardziej łagodną formę terapii sensorycznej, która zmniejsza wrażliwość osoby autystycznej na dotyk.
W kolejnym tekście zostanie opisana dokładna specyfika terapii sensorycznej.
Do następnego czytania! ☺


Ilona Czarniawska

Źródła:
1. „Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii” Lucyna Bobkowicz – Lewartowska, Wydawnictwo impuls, Kraków 2011
2. „Autyzm i Zespół Aspergera” J. Komender, G. Cegielska, A. Bryńska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL W-wa 2009
3. http://www.rozbrykanajulka.pl/terapie/holding-metoda-wymuszonego-kontaktu/
4. http://www.prekop.pl/metoda_tmt.php
5. http://hellingerpolska.pl/warsztat_prekop.php

6.http://ppp1.pl/wp-content/uploads/2014/04/logo_synapsis.jpg

 

separator

Brak komentarzy jak na razie!

separator

Skomentuj


separator