Interdyscyplinarne koło naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej

divider
Zmień język
separator

nietzche1i2

Niemiecki fanatyzm

/ 0 Komentarzy /

„Muszę obiektywnie poznać drugiego człowieka i siebie po to, aby móc wiedzieć jaki jest naprawdę, albo raczej aby przezwyciężyć złudzenia, irracjonalnie zniekształcony obraz jaki sobie o nim wyrobiłem. Jedynie wtedy jeśli znam obiektywnie jakiegoś człowieka, mogę poznać w akcie miłości jego najgłębszą istotę.”
Erich Fromm

nietzche1i2

XXI wiek przyniósł człowiekowi wiele zmian. Oprócz postępu technologicznego obserwujemy wzrost częstości zaburzeń i problemów psychologicznych, szczególnie dotykających dzieci i młodzieży. Zespół Aspergera uważany jest obecnie za najczęściej występującą przyczynę niepełnosprawności u małych dzieci. Najnowsze trendy w leczeniu autyzmu, każą go postrzegać jako złożony problem natury zdrowotnej. Chcąc pomóc dzieciom oraz tysiącom osób borykających się z tym zaburzeniem, naukowcy doszukują się podłoża choroby wśród naszych przodków. W dzisiejszym artykule przytoczę historię życia niemieckiego uczonego XIX wieku, budzącego do dziś wśród wielu z nas mieszane uczucia ze względu na swą kontrowersyjną filozofię.

Życie i twórczość

Fryderyk Nietzsche (1844-1900) – filozof ten zakwestionował wartości oraz racje istnienia rzeczywistości, prawdy obiektywnej i uniwersalnych zasad moralnych. W swoich dialogach Nietzsche stawiał w centrum uwagi problemy interpretacji człowieka jako istoty biologicznej, a zarazem twórcy kultury.

Mężczyzna z wykształcenia był filologiem klasycznym i zdobył w tej dziedzinie tytuł profesora, bardzo szybko, bo w zaledwie w wieku 24 lat. W 1872 roku ukazała się książka „Narodziny tragedii, czyli hellenizm i pesymizm”, w której wyłożył swe koncepcje dionizyjskości i apollińskości. W 1879 roku ze względów zdrowotnych zrezygnował z pracy na Uniwersytecie w Bazylei. W kolejnych latach Nietzsche popadał w chorobę psychiczną, ale właśnie okres ostatnich 10 lat świadomego życia był dla filozofa najbardziej miarodajny. Od 1879 do 1889 roku zaczęła się jego wielka historia samotności. W owym okresie, pisał bardzo dużo listów (około 3 tysięcy pozycji). Pierwsze bóle głowy wystąpiły u Nietzschego w 1856 roku, przybierając w późniejszym okresie formy nawet kilkudniowych ataków migreny połączonych z wymiotami i bólem oczu, co groziło mu ślepotą. Próby kuracji nie dawały rezultatu, Nietzsche uznał zresztą, że sam będzie dla siebie najlepszym lekarzem.

Nietzsche3i4

Filozofia Fryderyka Nietzsche była w pewnym stopniu rozwinięciem filozoficznych poglądów Artura Schopenhauera. Być może otaczający go ludzie i ich poglądy dały impuls do stworzenia przez Nietzschego własnego systemu filozoficznego. Głównym dziełem uczonego jest fabularny utwór epicki pt.:” Tako rzecze Zaratustra”. W utworze tym po raz pierwszy pojawia się słowo „Übermensch” -nadczłowiek. Nietzsche sugeruje, że istoty ludzkie to nic innego jak pomost między małpą a nadczłowiekiem. Kwestionuje też „naturę ludzką” jako coś, co ma przyszłość. Jako złowieszczą alternatywę rozwoju człowieka przedstawia postać nazwaną „ostatnim człowiekiem”. Ostatni człowiek jest zadowolonym utylitarystą, którego wegetacją nie wstrząsają żadne impulsy woli. Filozof przestrzega nas, że możemy delektować się swoją wygodą, likwidować zagrożenia, lekceważyć to co tajemnicze i nieznane, zniechęcać do tworzenia, aż świat stanie się dla nas tak bezpieczny, że staniemy się „trudni do pozbycia jak psie pchły”. Istnieje wiele pogłosek, iż na dziełach oraz twórczości filozofa wzorował się największy zbrodniarz wojenny- Adolf Hitler.

nietzche5i6

Objawy Zespołu Aspergera

Mężczyzna posiadał specyficzne, wąskie oraz obsesyjne zainteresowania. Filozof najbardziej swobodnie czuł się żyjąc według założonego przez siebie schematu. Próba zmiany tego stanu rzeczy wywoływała silną frustrację, a w skrajnych przypadkach prowadziła nawet do zachowań agresywnych. Fryderyk Nietzsche miał także problemy w ocenie stopnia ważności wykonywanych czynności, zbyt mocno koncentrował się na pisaniu swoich filozoficznych dzieł, aż do stanu niemożność zmiany obiektu koncentracji. Ponadto, kiedy zaczynał pisać nie był w stanie przerwać tej czynności, wiązało się to z silnym odczuwaniem potrzeby skończenia raz napoczętego zadania, próba zakończenia czynności objawiała się silnym stresem. Była to swego rodzaju obsesja, która w kolejnych latach postępowała, zamykając niemieckiego filozofa w czterech ścianach, odcinając zarazem od prawdziwej rzeczywistości.

Podsumowanie

Zastanówmy się zatem wspólnie, czy Fryderyk Nietzshe był źle wykorzystanym geniuszem? Niemiec, polskiego pochodzenia, który mówił o sobie, że jest „na to dość Polakiem, by całą muzykę świata oddać za Chopina”, przez wielu bywa postrzegany tylko z tej złej strony. Wytyka się mu ideał nadczłowieka oraz hasła, które później zostały zwulgaryzowane w ideologii niemieckiego nazizmu. To wszystko stanowi pożywkę dla tych, którzy negatywnie nastawieni chcą widzieć w Nietzschem tylko zło. Według mojej własnej opinii, można dopatrzeć się w twórczości Nietzschego także pozytywów. Filozof twierdził, że ludzie nie mogą być równi, gdyż są wśród nas „lepsi” i „gorsi”, w zależności od tego, na ile mają w sobie siły i życia. Każdemu, w zależności od jego sił i możliwości życiowych jest wrodzona jedna lub druga moralność. Nietzsche zaznacza w swojej twórczości, że jeden człowiek może wykazywać obie moralności, w zależności od sytuacji życiowej. Człowiek nie jest jednolity. Bzdurą jest więc wyciąganie tutaj wniosku, że istnieje „rasa panów”. Nietzsche byłby poirytowany słysząc podobne słowa. Dopatrując się pokrewieństw między Nietzschem a Hitlerem, właściwie można uznać jedynie zamiłowanie obu do muzyki Wagnera.

Podsumowując, Fryderyk Nietzsche był filozofem kontrowersyjnym, jednak jego pisma są pełne głębokiego krytycyzmu wobec rzeczywistości jaką zastał. Emocjonalny ton i frapujący styl jego twórczości wniosły wiele dla dziedzin filozofii i psychologii.

Małgorzata Parfieniuk

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e2/Nietzsche187b.jpg/240px-Nietzsche187b.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7f/Nietzsche1861.jpg/240px-Nietzsche1861.jpg

http://de.academic.ru/pictures/dewiki/78/Nietzsche_1862b.JPG

http://www.nndb.com/people/914/000031821/nietzsche1.jpg

http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,6139https://20thcenturyphilosophy.files.wordpress.com/2014/02/0879758619.jpg?w=800

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/80/5a/be/805abeee17e4fe69c1a5eb79d8d4dbfc.jpg

separator

Brak komentarzy jak na razie!

separator

Skomentuj


separator