Interdyscyplinarne koło naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej

divider
Zmień język

OPIEKUN

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego BiomCyberMedic

separator

Opiekun Kola
Dr hab. inż. Jolanta Pauk

Urodzona 28 listopada 1976 r. w Sokółce. Studiowała w latach 1995–2000 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Od 1 października 2000 zatrudniona jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Automatyki i Robotyki. Doktorat w 2005 roku w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. Habilitacja w 2012 w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. Autorka ponad 100 publikacji (artykułów, materiałów konferencyjnych i innych), głównie z zakresu biomechaniki, inżynierii biomedycznej, sztucznej inteligencji.

Odbywała staże naukowe w Centrum Bioinżynierii w Mediolanie (w 2001-2002), Politechnice w Mediolanie (w 2004), Glenrose Rehabilitation Hospital w Edmonton w Kanadzie (w 2002, 2004 i 2007), Vilnius Giedyminas Technical University (w 2010 i 2012), Politechnice Warszawskiej (w 2012), Centrum Ortopedyczno-Protetycznym (w 2013).

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia: Nagroda I stopnia Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk w 2006 r.; Finalistka European Young Entrepreneurs Awards 2006 – konkursu na najlepszy projekt innowacyjny, organizowanego przez Komisję Europejską, uczelnie zagraniczne i EFMD w 2006 r.; Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w programie START w latach 2007-2008; Stypenium MNISW dla młodych wybitnych naukowców w latach 2011-2014; Stypendium Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach projektu: Podniesienie potencjału uczelni wyższych jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy – w latach 2010-2011; Ekspert Komisji Europejskiej w 7 Programie Ramowym i Horyzont 2020.


separator